#Sever 1#Sever 2#Sever 3
Đau đớn đầu đời những cú đâm của thằng anh kế

Đau đớn đầu đời những cú đâm của thằng anh kế

7.3 12 votes

Nội dung phim

Thằng anh kế mình là một thằng rất đểu các bạn ạ nó thường xuyên nói chuyện người lớn với mình mà mấy cái chuyện người lớn đó có lẽ là mình cũng không ưa cho lắm vì mình thấy đấy cũng không phải lĩnh vực của mình mà nói thật là mình chẳng muốn điều ấy chút nào, giờ mình chỉ nghĩ là mình sẽ tập trung vào việc học tập và làm những điều mà mình muốn chứ ở với nó lúc nào cũng phải phục vụ tình dục cho nó nhiều khi thấy con người mình nó hèn đi các bạn ạ mà có lẽ thời gian tới mình sẽ chia tay thằng anh kế này thôi chứ tốn thêm tí tiền ra ngoài vẫn hơn

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image