#Sever 1#Sever 2
Thầm yêu crush xinh đẹp tóc vàng mắt xanh anh chàng mọt sách

Thầm yêu crush xinh đẹp tóc vàng mắt xanh anh chàng mọt sách

7.7 6 votes

Nội dung phim

Thầm yêu crush xinh đẹp tóc vàng mắt xanh anh chàng mọt sách
Crush là cô gái đẹp nhất khoa mà cũng là bạn học cùng lớp mà anh ta thầm yêu mến bao nhiêu lâu nay.Chưa khi nào được cùng bạn thân làm tình thỏa mãn như hôm nay.Vì anh ta là một tên mọt sách học giỏi nhất trường nhưng tình trường và tình dục lại biết rất ít.Không nhận ra bạn thân cũng yêu anh ta như thế cũng thầm thương bao lâu nay.Cho đến hôm nay không còn chịu được nữa mới dụ dỗ anh ta và bạn thân cũng là người chủ động trước trong lần sung sướng này cùng với nhau.Cũng may mà bạn thân dám chủ động nếu không có lẽ không bao giờ anh ta sẽ nói rõ tình cảm với bạn thân

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image