#Sever 1#Sever 2
Em gái ngành sài gòn một đêm đi khách

Em gái ngành sài gòn một đêm đi khách

0 votes

Nội dung phim

Em gái ngành sài gòn một đêm đi khách
Lên Sài gòn không nghề nghiệp không tiền không mối quan hệ tôi đành phải tham gia cái người ta gọi là xã hội, ngày thì ngủ ở nhà tối đến thì đi khách nói thật công việc cũng vất vả nhưng đồng tiền kiếm chẳng được bao nhiêu nhưng tôi vẫn luôn cố gắng tôi vẫn luôn nhìn về tương lai đến một ngày nào đó tôi sẽ thay đổi đổi đời chẳng hạn nhưng trước tiên tôi phải tự mình sống qua từng ngày đã điều đó là điều mà tôi phải cố gắng mỗi lần cảm thấy thất bại mất niềm tin vào cuộc sống là tôi bắt đầu cố gắng bằng chính nghị lực của mình

Diễn viên tham gia phim

N/A
Close Image