#Sever 1#Sever 2
Bố mải xem phim con gái rủ bạn thân ăn trái cấm

Bố mải xem phim con gái rủ bạn thân ăn trái cấm

0 votes

Nội dung phim

Bố mải xem phim con gái rủ bạn thân ăn trái cấm
Tối nào cũng thế bố tôi chẳng bao giờ quan tâm gì đến con cái cả bố luôn một mình chiếm cái ti vi sau bữa tôi và lúc nào cũng bắt tôi đi học sớm chứ không hề suy nghĩ xem tôi đang nghĩ đến điều gì và cũng không muốn học hành gì nhiều vì cái tuổi này là cái tuổi đang ăn đang chơi, tôi liền rủ thằng bạn cạnh nhà đến nhà chơi với lý do là học nhóm chính vì thế bố mẹ cũng chẳng cấm đoán gì cả nhưng học thì ít chúng tôi ngồi xem tranh truyện thì nhiều mà cũng phải nói rằng thằng đó cũng máu mấy cái tranh ảnh khiêu dâm như tôi

Diễn viên tham gia phim

Close Image